Početak

  Početak

3D Vizualizacija SPO Oaza I

3D Vizualizacija SPO Oaza I
  read more..

Treći sprat SPO Oaza I

Treći sprat SPO Oaza I
  read more..

Šesti sprat SPO Oaza I

Šesti sprat SPO Oaza I
  read more..

Prvi sprat SPO Oaza I

Prvi sprat SPO Oaza I
  read more..

Četvrti sprat SPO Oaza I

Četvrti sprat SPO Oaza I
  read more..

Sedmi sprat SPO Oaza I

Sedmi sprat SPO Oaza I
  read more..

Drugi sprat SPO Oaza I

Drugi sprat SPO Oaza I
  read more..

Peti sprat SPO Oaza I

Peti sprat SPO Oaza I
  read more..

Gradilište SPO Oaza I

Gradilište SPO Oaza I
  •   Svetog Save 30,
         Doboj, 74000
         RS / BiH
  •   +387 53 20 61 70
  •   +387 53 20 61 71
  • info@proda-mont.com

Način poslovanja

Od kupovine građevinskog zemljišta, projektovanja objekata, planiranja i organizacije građenja do izvođenja radova po sistemu "ključ u ruke" sa motivom da zadovoljimo želje kupaca u roku i kvaliteti izvođenja.


Više...