SPO Ukras

3D Vizualizacija SPO Ukras

3D Vizualizacija SPO Ukras
  read more..

Treći sprat SPO Ukras

Treći sprat SPO Ukras
  read more..

Šesti sprat SPO Ukras

Šesti sprat SPO Ukras
  read more..

Prvi sprat SPO Ukras

Prvi sprat SPO Ukras
  read more..

Četvrti sprat SPO Ukras

Četvrti sprat SPO Ukras
  read more..

Sedmi sprat SPO Ukras

Sedmi sprat SPO Ukras
  read more..

Drugi sprat SPO Ukras

Drugi sprat SPO Ukras
  read more..

Peti sprat SPO Ukras

Peti sprat SPO Ukras
  read more..

Stanje na gradilištu SPO Ukras

Stanje na gradilištu SPO Ukras
  read more..
  •   Karađorđeva broj 48,
         Doboj, 74000
         RS / BiH
  •   +387 53 20 61 70
  •   +387 53 20 61 71
  • info@proda-mont.com

Način poslovanja

Od kupovine građevinskog zemljišta, projektovanja objekata, planiranja i organizacije građenja do izvođenja radova po sistemu "ključ u ruke" sa motivom da zadovoljimo želje kupaca u roku i kvaliteti izvođenja.


Više...