KONTAKT

 Početak / KONTAKT

"PRODA-MONT" d.o.o. preduzeće za građevinarstvo i trgovinu i usluge
Doboj, Svetog Save broj 30
Telefon: +387 53 20 61 70
Faks: +387 53 20 61 71
Email: prodamont@gmail.com
JIB: 4402331130007
PDV broj: 402331130007
Društvo je upisano u registar Osnovnog suda u Doboju s matičnim brojem subjekta upisa mat. broj: 11002455

 

POSLOVNE BANKE:
Sber Bank, ŽR: 567-543-110000-96-85
Raiffeisen Bank, ŽR: 161-045-00361600-85
Addiko Bank, ŽR: 552-016-00015719-40
Unicredit Bank a.d. Banja Luka, ŽR: 551-460-22114607-50
Unicredit Bank d.d., Zagrebačka, ŽR: 338-390-22002572-79
Nova Banka Banja Luka, ŽR: 555-00800527144-70

Osnovni kapital društva iznosi 50.000,00 KM i uplaćen je u cjelosti.

Direktor i član uprave je Prodić (Mirka) Goran, zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

DJELATNOST: Visokogradnja

NAČIN POSLOVANJA: Od kupovine građevinskog zemljišta, projektovanja objekata, planiranja i organizacije građenja do izvođenja radova po sistemu "ključ u ruke" sa motivom da zadovoljimo želje kupaca u roku i kvaliteti izvođenja.Pišite Nam

Direktor Kompanije

Menadžer Prodaje

Tehnički Sekretar

Glavni Projektant

Stručni Saradnik

Glavni Tehnički Rukovodilac

Materijalno-Finansijski Knjigovođa

 Računovođa

Proizvodnja PVC

Mehanizacija

Energetika

  •   Svetog Save 30,
         Doboj, 74000
         RS / BiH
  •   +387 53 20 61 70
  •   +387 53 20 61 71
  • info@proda-mont.com

Način poslovanja

Od kupovine građevinskog zemljišta, projektovanja objekata, planiranja i organizacije građenja do izvođenja radova po sistemu "ključ u ruke" sa motivom da zadovoljimo želje kupaca u roku i kvaliteti izvođenja.


Više...