SPO Sonja

3D Vizualizacija SPO Sonja

3D Vizualizacija SPO Sonja
  read more..

Treći sprat SPO Sonja

Treći sprat SPO Sonja
  read more..

Šesti sprat SPO Sonja

Šesti sprat SPO Sonja
  read more..

Prvi sprat SPO Sonja

Prvi sprat SPO Sonja
  read more..

Četvrti sprat SPO Sonja

Četvrti sprat SPO Sonja
  read more..

Stanje na gradilištu SPO Sonja

Stanje na gradilištu SPO Sonja
  read more..

Drugi sprat SPO Sonja

Drugi sprat SPO Sonja
  read more..

Peti sprat SPO Sonja

Peti sprat SPO Sonja
  read more..
  •   Karađorđeva broj 48,
         Doboj, 74000
         RS / BiH
  •   +387 53 20 61 70
  •   +387 53 20 61 71
  • info@proda-mont.com

Način poslovanja

Od kupovine građevinskog zemljišta, projektovanja objekata, planiranja i organizacije građenja do izvođenja radova po sistemu "ključ u ruke" sa motivom da zadovoljimo želje kupaca u roku i kvaliteti izvođenja.


Više...