Proda-mont d.o.o.

Vila EMA Vidovdanska Doboj Vila EMA Vidovdanska Doboj

Stanovi u planu

Vila EMA Vidovdanska Doboj Vila EMA Vidovdanska Doboj

Dobrodošli!

Nalazite se na internet stranici

"PRODA-MONT" d.o.o.

preduzeće za građevinarstvo, trgovinu i usluge.

 

Nadamo se da ćete na ovom mjestu pronaći sve informacije koje tražite. Za dodatne informacije nemojte oklijevati da nas kontaktirate.

Tel: +387 (0)53 20 61 70; Fax: +387 (0)53 20 61 71

E-mail: info@proda-mont.com

Želite da kupite stan! Potražite ga!

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, na osnovu člana 74. Zakona o uređenju prostora i građenju

("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 55/10) i rješenja o ispunjenosti uslova za građenje objekata broj 5062/2012 od 22.10.2012. godine izdaje:

L I C E N C U

DOO "PRODA-MONT" Doboj

ispunjava uslove za građenje objekata visokogradnje, osim mašinskih i elektro instalacija, za koje odobrenje za građenje izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, na osnovu člana 74. Zakona o uređenju prostora i građenju

("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 55/10) i rješenja o ispunjenosti uslova za građenje objekata broj 5061/2012 od 22.10.2012. godine izdaje:

L I C E N C U

DOO "PRODA-MONT" Doboj

ispunjava uslove za izradu dijela tehničke dokumentacije - arhitektonska i konstruktivna faza za objekte za koje odobrenje za građenje izdaje organ jedinice lokalne samouprave