Proda-mont d.o.o.

Poštovani posjetioci naš veb sajt je trenutno u procesu redizajna. U najskorije vreme biće Vam dostupan u novom, modernom izdanju. Molimo Vas za malo strpljenja ako trenutno nisu u funkciji sve mogućnosti. Hvala.

Vila EMA Vidovdanska Doboj Vila EMA Vidovdanska Doboj

Stanovi u planu

Vila EMA Vidovdanska Doboj Vila EMA Vidovdanska Doboj

Dobrodoli!

Nalazite se na internet stranici

"PRODA-MONT" d.o.o.

preduze?e za gra?evinarstvo, trgovinu i usluge.

Nadamo se da ?ete na ovom mjestu prona?i sve informacije koje traite. Za dodatne informacije nemojte oklijevati da nas kontaktirate.

Tel: +387 (0)53 20 61 70; Fax: +387 (0)53 20 61 71

E-mail: info@proda-mont.com

elite da kupite stan! Potraite ga!

Ministarstvo za prostorno ure?enje, gra?evinarstvo i ekologiju Republike Srpske, na osnovu ?lana 74. Zakona o ure?enju prostora i gra?enju

("Slubeni glasnik Republike Srpske", br. 55/10) i rjeenja o ispunjenosti uslova za gra?enje objekata broj 5062/2012 od 22.10.2012. godine izdaje:

L I C E N C U

DOO "PRODA-MONT" Doboj

ispunjava uslove za gra?enje objekata visokogradnje, osim mainskih i elektro instalacija, za koje odobrenje za gra?enje izdaje Ministarstvo za prostorno ure?enje, gra?evinarstvo i ekologiju